COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizare proiect

 Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate 

 

Spitalul Clinic de Urgență București anunță finalizarea la data de 07.06.2021 a proiectului implementat, “Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate” – Contract nr. POCU/91/4/8/105913. 

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea nivelului de competențe teoretice și practice al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul Cancer. 

Pe parcursul perioadei de implementare (decembrie 2017 – iulie 2021) activitățile s-au concretizat în organizarea și desfășurarea programului de formare profesională specifică “Implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate” pentru 600 de persoane din instituțiile publice, respectiv 600 de medici (rezidenți, specialiști, primari) din domeniile ATI, urgență, chirurgie, oftalmologie, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, implicați în domeniul prioritar de sănătate “Cancer”. 

Tot în cadrul proiectului 60 de persoane – medici anesteziști, au participat la Congresul European de Anestezie Locoregională, în cadrul căruia au beneficiat de participare la workshopuri acreditate, fiind susținuți pentru obținerea calității de membru al Societății Europene de Anestezie Locoregională – ESRA. 

R1 A1.1 – 612 persoane din instituțiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate “Cancer” beneficiază de formare pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștinte 

R2 A1.1 – 5 programe de formare acreditate la nivel național 

R3 A1.1 – 612 medici din instituțiile publice implicați în domeniul prioritar de sănătate “Cancer” au fost certificați ca urmare a îmbunătățirii nivelului de cunoștințe 

R4 A.1.2 -elaborarea unui manual teoretic și ghid medical dee specialitate publicat în 700 de exemplare 

✓ R5 A.1.2. – elaborarea a 5 programe de formare actualizate în domeniu 

R7 A2.1 – 60 de persoane din instituțiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate “Cancer” au participat la schimburi de experientă în cadrul Conferinței Europene ESRA 

R8 A2.1 – 60 de medici din instituțiile publice implicate în domeniul prioritar de sănătate “Cancer” au fost certificați ca urmare a participării la schimburi de exprientă/schimb de bune practici 

✓ R9 A3.1- 1 proiect operational 

✓ R10 A3.1 – 15 cereri de rambursare 

✓ R11 A3.1 – 15 rapoarte de implementare tehnico financiare 

✓ R12 A3.1 – 6 cereri de plată 

✓ R13 A3.2 – 100% achiziții realizate 

Rezultatele principale ale proiectului au urmărit îmbunătățirea nivelului de cunoștințe pentru 612 profesioniști din domeniul medical, certificarea participanților la formare, actualizarea a cinci programe de formare prin publicarea unui manual teoretic de specialitate și ghid de bune practici. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.197.303,38 lei din care finanțarea nerambursabilă în valoare de 6.073.358,96 lei. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8/105913. 

Mai multe informații se pot găsi pe site-ul proiectului: www.atiecho.ro sau la adresa de mail: contact@atiecho.ro 

COMUNICAT DE PRESĂ