ANUNT privind derularea activitatilor proiectului in conditiile situatiei de criza – CORONAVIRUS (COVID-19)

 Contract nr. POCU/91/4/8/105913 (Cod SMIS 2014+: 105913) 

Titlul proiectului: Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate 

Preambul: 

Avand in vedere: 

  • Recomandarile AMPOCU transmise prin Instructiunea 4 din 12.03.2020 
  • HG Comandamentului General pentru Situatii de Urgenta 
  • Recomandarile DSP si INSP 
  • Reglementarile interne ale IP SCUB 
  1. A. Activitatea proiectului nostru va continua in conditii de siguranta si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
  2. B. Prioritatea este asigurarea sigurantei pentru toate persoanele implicate in proiect. 

Activitatea 1 Furnizarea unui program de formare profesionala la nivel national pentru 600 de persoane din institutiile publice, respectiv 600 de medici (rezidenti, specialisti, primari) din domeniile ATI, urgenta, chirurgie, oftalmologie, din cele 8 regiuni de dezvoltare, implicati in domeniul prioritar de sanatate “Cancer”. 

– In intervalul martie-iunie 2020 se desfasoara demersurile privind derularea cursurilor de formare in varianta on-line. 

– Candidatii inscrisi la sesiunile programate anterior vor ramane in baza de date a expertilor grup tinta, care vor contacta telefonic sau prin e-mail toate persoanele interesate sa participle la formarea specifica. 

– Modificarile survenite in procedura de inscriere si depunere a dosarelor de candidatura vor fi prezentate in site-ul proiectului. (perioada prognozata: 30 iunie 2020) 

– Modificarile survenite in programul cursului precum si metodologia de implementare a cursurilor va fi prezentata pe site-ul proiectului (perioada prognozata: 30 iunie 2020) 

Activitatea 2 Participarea a 60 de persoane din grupul tinta, medici, la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale 

– Pregatirea inscrierilor si participarii la activitatea de schimb de bune practici (ESRA 

– 16 – 19 September 2020) continua, cu specificarea ca SCUB se absolva de cazul in care situatia actuala impune amanarea evenimentului, astfel ca derularea actiunii si participarea se vor intrerupe. 

Cu respect, 

Echipa proiectului 

 

DESCARCA ANUNT